سوابق علمی - پژوهشی و اجرایی حمیدرضا تلخابی+ دانلود


دانشگاه هاي محل تحصيل

مقطع تحصيلي

سال اتمام تحصيل

معدل کل

کارشناسي : جغرافیای انسانی(شهری)

شهریور 1389

17.80

کارشناسي ­ارشد: جغرافیا و برنامه ریزی شهری

دی ماه 1391

18.63

*برگزیده به عنوان دانشجوی برتر و استعداد درخشان از طرف گروه جغرافیا و برنامه ریزی

شهری دانشگاه خوارزمی (1392)

 

سوابق علمی و پژوهشی

 

نوع فعالیت علمی

1

تلخابی، حمیدرضا، پرویز ضیائیان فیروزآبادی و لیلا حسینجانی(1391)، آشكارسازي تغييرات حوضه كوير ميقان با استفاده از تصاوير ماهواره اي و داده هاي اقليمي- مقاله (علمی- پژوهشی)- فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی- پذیرش مقاله برای چاپ در دوره 16،  شماره 31، زمستان 1392.

2

سلیمانی، محمد، سیمین تولایی، احمدزنگانه و حمیدرضا تلخابی(1391)، زمینه ها و  فرایندهای زوال در بخش مرکزی شهر اراک مقاله( علمی- پژوهشی)- فصلنامه مطالعات مدیریت شهری- پذیرش اولیه

3

سلیمانی، محمد، پرویزضیائیان و احمد زنگانه و حمیدرضا تلخابی(1391)، بررسی روند تغییرات پوشش و کاربری اراضی شهر اراک - مقاله (علمی پژوهشی)، فصلنامه مکان دانشگاه گلستان، مرحله داوری

4

شماعی، علی و تلخابی حمیدرضا، خواجه بهرامی، علیرضا(1392)، تعیین اولویت های مداخله و نوسازی در راستای احیاء مرکز شهر اراک، نشریه (علمی پژوهشی) مدیریت شهری- مرحله داوری

5

علی شماعی، علی و تلخابی، حمیدرضا (1391)، تحليلي بر توزیع فضايي و حوزه عملکردی فضاهاي سبز شهري، ماهنامه شهرداریها، شماره 107، اردیبهشت ماه، تهران- امتیاز مقاله( علمی- ترویجی)دانلود مقاله

6

تلخابی، حمیدرضا و نیّر فارابی اصل(1392) فضاهای شهری پیاده مدار و معیار های سنجش آن، ماهنامه شهرداریها، شماره 111، دی ماه، تهران- امتیاز مقاله( علمی- ترویجی)

7

تلخابی، حمیدرضا(1391)، توسعه دروني شهر اراك (با تاكيد بر بافت هاي فرسوده بخش مركزي)- پايان نامه دوره كارشناسي ارشد، دانشگاه خوارزمی، تهران دانلود

8

تلخابی، حمیدرضا(1390)، ارزيابي عملكرد و تاثيرات شهرهاي اقماري در ارتباط با كلان شهر تهران، - دانشگاه امام حسين(ع)، طرح پژوهشي نخبگان نیروهای مسلح، اسفندماه، تهران.دانلود

9

تلخابی، حمیدرضا(1392)، تاثیر ساختارهای جغرافیای انسانی بر الودگی هوای کلان شهر تهران، دانشگاه امام حسين(ع)، طرح پژوهشي نخبگان نیروهای مسلح- خردادماه. تهران. دانلود

10

تلخابی، حمیدرضا و نیّر فارابی اصل(1392)، احیاء بافت های در حال زوال و فرسوده در راستای توسعه درونی شهر- همایش ملی شهرسازی در گذر زمان، دانشگاه بین المللی امام خمینی، اردیبهشت ماه، قزوین- مقاله برگزیده.دانلود مقاله

11

تلخابی، حمیدرضا ، محمد قاسمی، محسن یوسفی فشکی- مهدی عبداللهی(1392)، بررسی نحوه توزیع فضایی و شعاع عملکردی کاربری های خدمات شهری- همایش ملی خدمات و محیط زیست شهری، دانشگاه فردوسی مشهد. 17 و18 مهرماه- دانلود مقاله

12

شماعی، علی، تلخابی، حمیدرضا و علیرضا خواجه بهرامی(1392)، تحلیلی بر معماري قدیم و جدید شهر اراك با تاکید بر نقش اقلیم،  همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری، اردیبهشت ماه، دانشگاه بوکان.دانلود مقاله

13

تلخابی، حمیدرضا، علیرضا خواجه بهرامی و اصغر پاشازداه(1392)، بررسي نحوه توزيع فضايي و شعاع عملكردي فضاهاي سبز شهری(مورد مطالعه : فضاهاي سبز شهري منطقه 11 شهر تهران)، همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری، اردیبهشت ماه، دانشگاه بوکان.دانلود مقاله

14

تلخابی، حمیدرضا و فرزانه ساسانپور (1390) ارزیابی شاخص های پایداری کلان شهر تهران با نگرش توسعه پایدار، اولین سمینار مخاطرات محیطی، دانشگاه خوارزمی، خرداد ماه، تهران.دانلود مقاله

15

خواجه بهرامی، علیرضا و تلخابی، حمیدرضا و (1391)، ارزیابی عملکرد مدیریت دهیاری در راستای تحقق توسعه پایدار روستایی-  اولین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار روستایی، دانشگاه پیام نور، اسفند، پیرانشهردانلود مقاله

16

خواجه بهرامی، علیرضا و تلخابی، حمیدرضا، اصغر پاشازاده(1391)، ارزیابی اثرات گردشگری بر توسعه پایدار نواحی روستایی- اولین همایش ملی گردشگری و توسعه روستایی، اسفندماه، دانشگاه آزاد اسلامی همدان.دانلود مقاله

17

خواجه بهرامی ، علیرضا و تلخابی، حمیدرضا (1392)، بررسی اثرات خشکسالی بر امنیت معیشت عشایر شهرستان بردسیر، اولین همایش ملی ˝عشایر، نظم و امنیت، استانداری اردبیل، شهریورماه، اردبیل. دانلود مقاله

18

ساسانپور، فرزانه، یوسفی فشکی، محسن و تلخابی، حمیدرضا و مجید تلخاب(1392)، بررسی نقش ساماندهی بافت های فرسوده در کاهش پدیده وندالیسم، ارائه مقاله در دومین سمینار ملی و بین المللی مخاطرات محیطی، دانشگاه خوارزمی، آبان ماه، تهران.

دانلود مقاله

سوابق اجرايي  و حرفه ای

 

سوابق اجرايي و تخصصی

1

عضو هیات تحریه نشریه علمی تخصصی چشم انداز- دانشگاه شهید بهشتی- سال دوم شماره سوم و چهارم- 1387

2

عضو هیات تحریه نشریه نسیم بامداد- دانشگاه شهید بهشتی- سال اول- شماره2- تابستان 1387

3

کارشناس منابع طبیعی جهاد کشاورزی شهرستان فراهان اراک - در زمینه اجرا و نظارت طرح آبخیز داری (1386)

4

تهیه نقشه پوشش گیاهی سیرجان و زاهدان - سازمان نقشه برداری (1387)

5

بررسی و تعیین توان اکولوژیکی منطقه هفتاد قله از نظر توریسم و منابع زیست محیطی با استفاده از سامانه GIS&RS، استانداری مرکزی، 1387

6

کارشناس شرکت نوسازان منطقه18 تهران بافت های فرسوده شهری و همچنين جانمايي پروژه هاي اجرايي شهرداري بر روي نقشه و رقومي سازي آنها در محيط سامانه اطلاعات جغرافيايي- (شش ماه)(1389)

7

همکاری با مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای تدوین استراتژی ارتقاء مدیریت شهری(1389)

8

تهیه طرح های هادی روستاهای شهرستان ورزقان- تبریز - مهندسین مشاور دادشهر (1389)

9

برداشت و  ايجاد پايگاه داده (طرح تفصيلي شهر قرچك)- مهندسين مشاور پارس بوم (1390)

10

کارشناس برنامه ریزی شهری پروژه بهسازی و نوسازی سطح سه شهر مشکین شهر - مهندسین مشاور ابردشت(1390)

11

کارشناس برنامه ریزی شهری پروژه بهسازی و نوسازی شهر رودان- مهندسین مشاور پویا نقش شهر و بنا (1391)

12

کارشناس شهرساز پروژه بهسازی و نوسازی شهرهای سنجان و کرهرود، مهندسین مشاور ابر دشت (92-1391)

13

کارشناس شهرسازی و تهیه پایگاه داده طرح ارتقاء کیفی محور خیابان ولیعصر تهران- معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه تهران (تابستان 1391)

14

کارشناس شهرساز دفتر خدمات نوسازی محله کارون جنوبی- سازمان نوسازی شهر تهران- مشاور ابردشت(92- 1391)

15

مدیر عامل شرکت تازه تاسیس(طرح نگاران شهر و محیط)،139

 

 

 

مهارتهاي علمي و رايانه اي (نرم افزارها)

1

·    انجام مطالعات تخصصی در بافت های فرسوده ، گزارش نویسی، جمع آوری اطلاعات و تهیه پایگاه داده  نقشه های ممیزی شهری، تهیه نقشه های موضوعی و موضعی و رقومی سازی داده های توصیفی و....

·   تخصص اصلي : کارشناس ارشد جغرافیا، برنامه ریزی شهری، شهرسازی

2

·    آشنایی با نرم افراهای :  

Microstation - SPSS –AutoCAD- Adobe Illustrator -Idrisi  Adobe Photoshop -Expert Choice

سامانه اطّلاعات جغرافيايي ( ARC GIS).

زمینه های کاری :

انجام مطالعات مربوط به طرح های هادی روستایی، منطقه ای، طرح های ساماندهی، بافت فرسوده، طراحی شهری، جامع و تفصیلی شهری، تهیه پایگاه داده از املاک و اراضی، نقشه برداری و ...

+ نوشته شده در پنجشنبه ۶ مهر۱۳۹۱ساعت 10:11 توسط حمیدرضا تلخابی |